سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

رضویّون

کانون دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، در سال 1389 تأسیس گردید. این وبلاگ وابسته به این کانون، و محلی است برای هم افزایی فعالیت ها و ایده های قرآنی. ان شاء الله بتوانیم قدمی مؤثر در راه ترویج «انس با قرآن کریم» برداریم.

شورای مرکزی کانون

شورای مرکزی کانون دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس، هر دوسال یکبار، با رأی حاضران در مجمع دانش آموختگان، انتخاب می شود.

اعضای دور سوم (منتخب در سال 93):

1- خانم بی بی طاهره رحمن پناه

2- آقای ابوالفضل کاظمی

3- آقای محمد لسانی

4- خانم فاطمه مقدسی

5- آقای جواد نصیری


اعضای دور دوم (منتخب در سال 91):

1- سیدرسول سیدحسینی

2- سجاد رحیمی

3- ابوالفضل کاظمی

4- محمّدرضا مزرعی فراهانی

5- ملیحه سادات مهدوی


اعضای دور اول (منتخب در سال 89):

1- سید رسول سیدحسینی

2- حسین اربابی

3- بی بی طاهره رحمن پناه

4- مرضیه رستمیان

5- هادی فرخنده نژاد