سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

رضویّون

کانون دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، در سال 1389 تأسیس گردید. این وبلاگ وابسته به این کانون، و محلی است برای هم افزایی فعالیت ها و ایده های قرآنی. ان شاء الله بتوانیم قدمی مؤثر در راه ترویج «انس با قرآن کریم» برداریم.

نویسندگان وبلاگ رضویون

 1. استاد دکتر بی بی حکیمه حسینی
 2. استاد دکتر محسن دیمه کار
 3. استاد دکتر محمّدعلی طاهری نژاد
 4. محمد بابانسب (80)
 5. دکتر طاهره رجایی (80)نویسندگان وبلاگ رضویون
 6. بی بی طاهره رحمن پناه (80) 
 7. سید رسول سید حسینی (81)
 8. مهدی قدرتی (81)
 9. سمیه گلذاری (81)
 10. سید حسن موسوی (81)
 11. سیده فاطمه موسوی (81)
 12. محمود نجفی جوان (81)
 13. سجاد نیازی (81)
 14. محمد دهقان (82)
 15. سید حسین حسینی (82)
 16. منیره سادات حسینی (82)
 17. سید مجتبی حسینی ایوری (82)
 18. دکتر مرضیه رستمیان (82)
 19. دکتر الهه شاهپسند (82)
 20. هادی فرخنده نژاد (82)
 21. دکتر مهدی الوانی (83)
 22. جواد صفری (83)
 23. محمود محمدیان (83)
 24. علی اخلاقی (84)
 25. رضا محمّدی فرد (84) 
 26. حسین دشتبان (85) 
 27. روح الله افتخاری (86)
 28. دکتر محسن جهاندیده (86)
 29. علی محمد درویش پور (86)
 30. سجاد رحیمی (86)
 31. محمد رشیدپور (86)
 32. ابوالفضل کاظمی (86)
 33. احمد محمدیان صبحی (86)
 34. میثم مداحی (86)
 35. محمد رضا مزرعی فراهانی (86) (مدیر وبلاگ)
 36. دکتر جواد نصیری وطن (86)
 37. محسن باقری (87)
 38. فاطمه تقوی (87)
 39. محمد ابراهیم جهانبخش (87)
 40. امین خوش نژاد ابراهیمی (87)
 41. مهین داودی (87)
 42. وحید رستمی (87)
 43. مهران رضازاده (87)
 44. حسین رضایی (87)
 45. مریم سوقندی (87)
 46. مسعود طالبی مقدم (87)
 47. فاطمه مقدسی (87)
 48. زینب غلامی (88)
 49. زهره دهقان نژاد (90)
 50. دکتر محمد عاشوری (91 ارشد)
 51. محبوبه غلامی (91 ارشد)
 52. دکتر احمد عبدالله زاده مهنه (91 ارشد)

 53. زهرا حاجی مهدی (89)
 54. ایمان تیزابی (92 ارشد)
 55. علی اصغر هادی (93 ارشد)
 56. رضا تاج آبادی (94)
 57. محمد سلیمانی نسب (95)