سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

رضویّون

کانون دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، در سال 1389 تأسیس گردید. این وبلاگ وابسته به این کانون، و محلی است برای هم افزایی فعالیت ها و ایده های قرآنی. ان شاء الله بتوانیم قدمی مؤثر در راه ترویج «انس با قرآن کریم» برداریم.

محرم در راه است.....

ای عاشقانِ حسین(ع) محرم در راه است، خود را برای ورود به محرم آماده کرده ایم؟

 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است          باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین                 بی نفخ صور خاستــه تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجـــــا کزو                  کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع میکند از مغــــــرب آفتاب                  کاشــــوب در تمـــــامی ذرات عالم است

 گر خوانمش قیـــامت دنیا بعید نیست                   این رستخیــــز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جــای ملال نیست                    سرهای قدسیــان همـه بر زانوی غم است

جن و ملک بر آدمیـــان نوحه میکنند                   گویا عــــزای اشـــــــرف اولاد آدم است