سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

رضویّون

کانون دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، در سال 1389 تأسیس گردید. این وبلاگ وابسته به این کانون، و محلی است برای هم افزایی فعالیت ها و ایده های قرآنی. ان شاء الله بتوانیم قدمی مؤثر در راه ترویج «انس با قرآن کریم» برداریم.

انسان 250 ساله: پایه گذاری نظام اسلامی

انسان 250 ساله
انسان 250 ساله

و قالَ الرَّسولُ یا رَبِّ إِنَّ قَومی اتَّخَذوا هذَا القُرآنَ مَهجورًا

پیامبر عرضه داشت: «پروردگارا، قوم من قرآن را رها کردند.»

غروب رحمت نبوی، پرواز کرامت علوی و خزان روضه ی رضوی تسلیت.


جامعه ی نالایق

انسان 250 ساله

کلمات امام سجاد بیشترینش زهد است، بیشترینش معارف است، اما باز معارف را هم در لباس دعا. چون... اختناق در آن دوران و نامساعد بودن وضع، اجازه نمی داد که امام سجاد بخواهند با آن مردم، بی پرده و صریح و روشن حرف بزنند، نه فقط دستگاه ها نمی گذاشتند، مردم هم نمی خواستند، اصلا آن جامعه یک جامعه ی نالایق و تباه شده و ضایع شده ای بود که باید بازسازی می شد. سی و چهار سال، سی و پنج سال، از سال 61 تا 95، زندگی امام سجاد این طور گذشت البته هرچه که گذشته وضع بهتر شده است لذا در همان حدیث «اِرتدّ الناسُ بعدَ الحسین» از امام صادق، دارد که «ثمّ اِنّ الناسَ لَحِقوا و کَثُروا» بعدا مردم ملحق شدند، و ما می بینیم که همین طور است. دوران امام باقر که می رسد وضع فرق کرده بود، این به خاطر زحمات 35 ساله ی امام سجاد است.

رهبر انقلاب - 28 تیر 1365
به نقل از: انسان 250 ساله