سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

رضویّون

کانون دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، در سال 1389 تأسیس گردید. این وبلاگ وابسته به این کانون، و محلی است برای هم افزایی فعالیت ها و ایده های قرآنی. ان شاء الله بتوانیم قدمی مؤثر در راه ترویج «انس با قرآن کریم» برداریم.

رتبه برتر جشنواره توسط استاد و دانش آموخته ی دانشکده

کسب رتبه برتر جشنواره آموزه های سیاسی امام رضا(ع) توسط استاد و دانش آموخته دانشکده

کسب رتبه برتر در دومین جشنواره ملی
آموزه های سیاسی امام رضا(
ع)
توسط عضو هیأت علمی
دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد

مقاله «اصول حاکم بر رفتار سیاسی امام رضا(ع)» از دکتر محسن دیمه کار عضو هیأت علمی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد و ابوالفضل کاظمی دانش آموخته سال 1390 دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، رتبه چهارم دومین جشنواره ملی آموزه های سیاسی امام رضا (ع) از دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در بجنورد را کسب نمود.

به گفته حسین ثابت قدم وحید، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی توسعه و ترویج فرهنگ نورانی رضوی با رویکرد آموزه های سیاسی امام رضا(علیه السلام) ادامه مطلب...